Cung cấp Nội thất cho trường đại học Nội Vụ Hà Nội

dự án cung cấp nội thất cho trường đại học Nội Vụ Hà Nội - nội thất Nguyệt Ánh

Dự án cung cấp nội thất văn phòng trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội . Trường đại học Nội Vụ là một trong số các dự án nội thất trường văn phòng được thực hiện bởi Nguyệt Ánh

Giới thiệu về trường đại học Nội Vụ

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Nội vụ, được thành lập ngày 14/11/2011, trước đây có tên gọi là Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I. Tiền thân là Trường Trung học văn thư Lưu trữ Trung ương I, được thành lập năm 1971 theo Quyết định số 109/BT ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. Năm 1996, Trường được đổi tên thành Trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ Văn phòng I.

Theo quyết định số 3225/QĐ-BGD&ĐT-TCCT ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được đổi tên trường Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I. Ngày 21/4/2008. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 2275/QĐ-BGDĐT đổi tên Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I thành Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội đến năm 2011 đổi tên là Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước đây trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước nhưng từ năm 2005 đến nay trực thuộc Bộ Nội vụ, địa chỉ của trường là Ngõ 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Trường đào tạo các ngành nghề như Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản lý công, Quản lý xã hội, Chính trị học, Chính sách công, Tổ chức và xây dựng chính quyền, Luật, Văn thư, Lưu trữ, Quản lý văn hoá, Hệ thống thông tin, Thư viện, Thư ký văn phòng…

Hình ảnh nội thất văn phòng cho trường đại học Nội Vụ

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_20191223_101228-768x1024.jpg
Khán đài
This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_20191220_151358-1024x768.jpg
BÀn ghế phòng họp
This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_20200104_120057-1024x768.jpg
Phòng thực hành sinh viên
This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_20200225_161650-1024x768.jpg
Bàn tiếp khách
This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_20200225_161736-1024x768.jpg
Phòng họp
This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_20200520_211732-1024x768.jpg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *